Bảng giá sofa da giá rẻ với chất liệu nhập ngoại

Bảng giá sofa da giá rẻ với chất liệu nhập ngoại hôm nay nhà việt sẽ đưa tới khách hàng bảng giá sofa da giá rẻ cùng với đó là những chất liệu nhập khẩu mới hoàn toàn.
Bảng giá sofa da giá rẻ với chất liệu nhập ngoại hiện nay với những chất liệu ở trong nước đã không còn được ưa chuộng như trước đây thay thế vào đó là những mẫu chất liệu nhập ngoại với chất lượng tốt hơn đa dạng màu sắc hơn đòng thời đánh giá được những giá trị cốt lõi của sản phẩm. Hãy cùng tham khảo bảng giá của sofa phòng khách cao cấp với chất liệu nhập ngoại hiện nay tại nội thất Nhà Việt.

Bảng giá sofa da giá rẻ với chất liệu nhập ngoại


Nhà Việt luôn nói không với hàng việt nam và hàng trung quốc các sản phẩm của công ty chúng tôi được chọn lọc rất kỹ và được sản xuất dựa trên những chất liệu nhập khẩu hoàn toàn mới như anh, pháp, bỉ và ý đó là những thương hiệu nổi tiếng về cung cấp chất liệu vải, nỉ, da làm sofa. Đươi đây là bảng giá cho sofa.
              
 BẢNG GIÁ SOFA


 DÒNG HÀNG   MÃ SP  ĐVT DA BÒ  TAIWAN
PU THAILAN
VẢI GẤM TAIWAN
SIMILI TAIWAN
SIMILI CHINA (KHÔNG BH)
SOFAPHÒNGKHÁCH PK 101 m
6,200,000 5,900,000 3,875,000
PK 102 m 22,040,000 5,800,000 5,500,000 3,625,000
PK 103 m 19,380,000 5,100,000 4,800,000

PK 104 m
4,900,000 4,600,000

PK 105 m
6,200,000 5,900,000 3,875,000 3,100,000
PK 106 m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
PK 107 m
6,700,000 6,400,000 4,187,500 3,350,000
PK 108 m 19,380,000 5,100,000 4,800,000 3,187,500
PK 109 m
6,200,000 5,900,000 3,875,000 3,100,000
PK 110 m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
PK 111 m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
PK 112 m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
PK 113 m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
PK 114 m 24,700,000 6,500,000 6,200,000 4,062,500
PK 115 m 23,940,000 6,300,000 6,000,000 3,937,500
PK 116 m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
PK 117 m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
PK 118 m 19,190,000 5,050,000 4,750,000 3,156,250
PK 119 m
4,950,000 4,650,000 3,093,750 2,475,000
PK 120 m
4,950,000 4,650,000 3,093,750 2,475,000
PK 121 m
5,000,000 4,700,000 3,125,000 2,500,000
PK 122 m
4,850,000 4,550,000 3,031,250 2,425,000
PK 123 m
5,100,000 4,800,000 3,187,500 2,550,000
PK 124 m
5,050,000 4,750,000 3,156,250 2,525,000
PK 125 m 21,280,000 5,600,000 5,300,000

PK 126 m
5,100,000 4,800,000 3,187,500 2,550,000
PK 127 m 19,570,000 5,150,000 4,850,000 3,218,750
SOFA THƯ GIÃN TG 1001 CÁI
6,500,000 6,200,000 4,062,500 3,250,000
TG 1002 CÁI
4,900,000 4,600,000

TG 1003 CÁI
5,200,000 4,900,000 3,250,000 2,600,000
TG 1004 CÁI
5,100,000 4,800,000

TG 1005 CÁI
5,500,000 5,200,000

TG 1006 CÁI
6,500,000 6,200,000

TG 1007 CÁI
8,000,000 7,700,000 5,000,000 4,000,000
TG 1008 CÁI
7,700,000 7,400,000 4,812,500 3,850,000
TG 1009 CÁI
8,000,000 7,700,000 5,000,000 4,000,000
TG 1010 CÁI
8,500,000 8,200,000

TG 1011 CÁI
7,700,000 7,400,000 4,812,500 3,850,000
TG 1012 CÁI
8,500,000 8,300,000 5,312,500 4,250,000
TG 1013 CÁI
8,500,000 8,300,000 5,312,500 4,250,000
TG 1014 CÁI
8,500,000 8,300,000 5,312,500 4,250,000
TG 1015 CÁI
8,500,000 8,300,000 5,312,500 4,250,000
TG 1016 CÁI
8,500,000 8,300,000 5,312,500 4,250,000
TG 1017 CÁI
10,500,000 10,200,000 6,562,500 5,250,000
TG 1018 CÁI
7,700,000 7,400,000 4,812,500 3,850,000
TG 1019 CÁI
7,700,000 7,400,000 4,812,500 3,850,000
TG 1020 CÁI
9,000,000 8,700,000 5,625,000 4,500,000
TG 1021 CÁI
9,000,000 8,700,000 5,625,000 4,500,000
TG 1022 CÁI
9,000,000 8,700,000 5,625,000 4,500,000
TG 1023 CÁI
7,600,000 7,300,000 4,750,000 3,800,000
TG 1024 CÁI
8,000,000 7,700,000 5,000,000 4,000,000
TG 1025 CÁI
7,700,000 7,300,000

TG 1026 CÁI
7,900,000 7,600,000 4,937,500 3,950,000
SOFACAFE CF 101 m
5,000,000 4,700,000 3,125,000 2,500,000
CF 102 m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
CF 103 m
4,500,000 4,200,000 2,812,500 2,250,000
CF 104 m
4,900,000 4,600,000 3,062,500 2,450,000
CF 105 m
4,500,000 4,200,000 2,812,500 2,250,000
CF 106 m
4,700,000 4,400,000 2,937,500 2,350,000
CF 107 m
4,900,000 4,600,000 3,062,500 2,450,000
CF 108 m
4,900,000 4,600,000 3,062,500 2,450,000
CF 109 m
4,500,000 4,200,000 2,812,500 2,250,000
CF 110 m
4,500,000 4,200,000 2,812,500 2,250,000
CF 111 m
4,900,000 4,600,000 3,062,500 2,450,000
CF 112 m
4,900,000 4,600,000 3,062,500 2,450,000
CF 113 m
5,000,000 4,700,000 3,125,000 2,500,000
CF 114 m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
CF 114A m
4,800,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000
CF 115 m
4,900,000 4,600,000 3,062,500 2,450,000
CF 116 m
4,700,000 4,400,000 2,937,500 2,350,000
CF 117 m
5,100,000 4,800,000 3,187,500 2,550,000
CF 118 m
5,200,000 4,900,000 3,250,000 2,600,000
CF 119 m
5,200,000 4,900,000 3,250,000 2,600,000
CF 120 m
5,200,000 4,900,000 3,250,000 2,600,000
CF 121 m
5,200,000 4,900,000 3,250,000 2,600,000
CF 122 m
4,500,000 4,200,000 2,812,500 2,250,000
SOFAKARAOKE KR 001 m
3,800,000 3,500,000 2,375,000 1,900,000
KR 002 m
4,000,000 3,700,000 2,500,000 2,000,000
KR 003 m
3,800,000 3,500,000 2,375,000 1,900,000
KR 004 m
3,800,000 3,500,000 2,375,000 1,900,000
KR 005 m
3,900,000 3,600,000 2,437,500 1,950,000
KR 006 m
3,800,000 3,500,000 2,375,000 1,900,000
KR 007 m
3,800,000 3,500,000 2,375,000 1,900,000
KR 007A m
3,800,000 3,500,000 2,375,000 1,900,000
KR 007B m
4,000,000 3,700,000 2,500,000 2,000,000
KR 008 m
3,700,000 3,400,000 2,312,500 1,850,000
KR 009 m
3,700,000 3,400,000 2,312,500 1,850,000
KR 010 m
3,700,000 3,400,000 2,312,500 1,850,000
KR 011 m
3,800,000 3,500,000 2,375,000 1,900,000
KR 012 m
4,200,000 3,900,000 2,625,000 2,100,000
KR 013 m
4,100,000 3,800,000 2,562,500 2,050,000
KR 014 m
3,800,000 3,500,000 2,375,000 1,900,000
KR 015 m
3,800,000 3,500,000 2,375,000 1,900,000
SOFA GIƯỜNG SG 201 CÁI 28,000,000 7,000,000 6,700,000 4,375,000
SG 202 CÁI 29,600,000 7,400,000 7,100,000 4,625,000
SG 203 CÁI 26,000,000 6,500,000 6,200,000 4,062,500
SG 204 CÁI 30,800,000 7,700,000 7,400,000 4,812,500
SG 205 CÁI 32,000,000 8,000,000 7,700,000 5,000,000
SG 206 CÁI 32,000,000 8,000,000 7,700,000 5,000,000
SG 207 CÁI 30,800,000 7,700,000 7,400,000 4,812,500
SG 208 CÁI 30,800,000 7,700,000 7,400,000 4,812,500
SG 209 CÁI 30,400,000 7,600,000 7,300,000 4,750,000
GIƯỜNG G 101 CÁI 52,000,000 13,000,000
8,125,000
G 102 CÁI 64,000,000 16,000,000
10,000,000
G 103 CÁI 54,000,000 13,500,000
8,437,500
G 104 CÁI 70,000,000 17,500,000
10,937,500
G 105 CÁI 58,000,000 14,500,000
9,062,500
G 106 CÁI 66,000,000 16,500,000
10,312,500
G 107 CÁI 60,000,000 15,000,000
9,375,000
G 108 CÁI 82,000,000 20,500,000
12,812,500
Bảng giá chưa bao gồm thuế (VAT).                                           Nha Trang, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 Bảng giá dịch vụ sofa Nhà Việt năm 2016

Thông tin bảng giá dịch vụ sản phẩm của công ty


Trên đây là bảng giá dịch vụ một số sản phẩm của công ty chúng tôi hiên nay công ty đã và đang áp dụng với mức triết khấu khác nhau bạn đang quan tâm thắc mắc đến giá và chất lượng sản phẩm của công xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của nội thất Nhà Việt để biết thêm chi tiết.

Tag tìm kiếm sản phẩm sofa da nhap khau gia re, Shworoom nội thất sofa vai cao cap

Nguồn Nhà Việt
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác